watykan praktyczne informacje

Watykan - praktyczne informacje

Jeśli wybieracie się w najbliższym czasie do Watykanu, zachęcamy do skorzystania z naszej ściągawki praktycznych informacji. Pod artykułem znajdziecie także linki do artykułów rozszerzających informacje o kraju.

Powierzchnia: 0,44 km2
Ludność: 825
Język: włoski, łacina
Waluta: euro (EUR)

Religia: katolicyzm 
Tablice rejestracyjne: CV
Wiza: nie wymagana
Szczepienia: brak wymaganych szczepień

Ważne numery:

Nr kierunkowy: +379
W Watykanie obowiązuje jeden numer alarmowy: (+39) 06698112, który składa się z tradycyjnego Watykańskiego kodu „(+39) 06 698, a następnie 112.

Ogólne wymagania wjazdowe:

W celu przekroczenia granicy Watykanu niezbędne jest posiadania dowodu osobistego lub paszportu. Nie ma obowiązku wizowego.

Prawo jazdy:

W Watykanie obowiązują regulacje takie jak we Włoszech, które pozwalają na prowadzenie samochodu, posiadając przy sobie jedynie polskie prawo jazdy.

Czas lokalny w Watykanie:

Watykan położony jest w tej samej strefie czasowej, co Polska. Nie ma różnicy czasu.

Język urzędowy w Watykanie:

Języki urzędowe w Watykanie to: łacina oraz włoski. Mieszkańcy porozumiewają się głównie po włosku. Po łacinie odprawiane są msze i obrzędy kościelne.

Napięcie i rodzaj gniazdka:

Takie samo, jak na terenie Włoch. Wyróżnia się gniazdka typu C – europejskie oraz starszego typu L, do których potrzebny jest adapter. Napięcie w gniazdku wynosi 220V.

Porady tranzytowe:

Brak regulacji i granicznych kontroli podczas przekraczania granicy.

Podstawowe zwroty:

Deo gratias – Bogu niech będą dzięki
Pater noster – Ojcze nasz
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti – W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Gloria in excelsis Deo – Chwała na wysokości Bogu
Dominus vobiscum – Pan z wami
Et cum spiritu tuo – I z duchem twoim

Święta i dni wolne od pracy w 2021 roku:

W Watykanie dni wolne od pracy są takie same jak na terenie Włoch. Ponadto obchodzone są wszystkie święta Kościoła Rzymskokatolickiego.

Ambasada Polski w Watykanie:

Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej
adres: Via dei Delfini 16 int. 3, 00186 Rzym
telefon: +39 0 66990958
faks: +39 066990978
e-mail: watykan.amb.sekretariat@msz.gov.pl