unesco

UNESCO

UNESCO to skrót z angielskiego: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury. W języku łacińskim unesco oznacza dosłownie „łączę się w jedno”. Organizacja zajmuje się wspieraniem i międzynarodową współpracą w dziedzinie kultury, sztuki i nauki oraz wzbudzaniem szacunku dla praw człowieka. UNESCO stawia na trwały rozwój, którego celem jest możliwość korzystania następnych pokoleń z naszego dziedzictwa. Organizacja założyła Listę Światowego Dziedzictwa, które stanowią wspólne dobro dla całej ludzkości, a znalezienie się na niej jest ogromnym wyróżnieniem dla danego regionu, czy państwa. Aby dany zabytek znalazł się na liście, musi spełniać kilka podstawowych kryteriów, które stanowią o jego wyjątkowości na skalę światową. Poznaj kraje, które posiadają zabytki wpisane na słynną Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i poznaj ich fascynującą historię!