piramidy w polsce

Piramidy w Polsce – ile ich jest i jakie tajemnice skrywają?

Choć brzmi to nieprawdopodobnie i zaskakująco, w Polsce znajduje się kilka piramid starszych nawet od tych w Egipcie. Wykonane z wielkich głazów, są prawdopodobnie grobowcami dla pierwszych władców Kujaw. Gdzie znajduje się piramida w Polsce? Poznaj historię i tajemnice tych megalitycznych grobowców!

Nie trzeba jechać do Egiptu, aby zobaczyć prawdziwe piramidy

Piramidy w Polsce to wykonane z wielkich głazów, wznoszone przed tysiącami lat grobowce, w których prawdopodobnie pochowano pierwszych władców Kujaw. Można je zobaczyć na Kujawach koło Izbicy Kujawskiej oraz w Wietrzychowicach, Sarnowie i Gaju. Nie są one tak potężne, jak te wzniesione dla faraona Cheopsa i jego następców w Egipcie, ale są za to starsze nawet o kilka tysięcy lat.

Z jakiego okresu pochodzą polskie piramidy i ile ich jest?

Prawdopodobnie najstarszymi i najbardziej interesującymi piramidami są megalityczne grobowce zlokalizowane w Sarnowie niedaleko Izbicy Kujawskiej. Metody datowania nie są doskonałe, z tego względu trudno jednoznacznie określić kiedy zostały wzniesione. Eksperci wskazują na przybliżony okres 3500-4000 lat p.n.e., co oznacza, że grobowce mają około 5500 lat, a to czyni je starszymi od monumentalnych piramid w Egipcie. Zostały one wzniesione przez tzw. „kultury pucharów lejkowatych”. Piramid z Sarnowa jest 9, a przy każdej z nich znaleźć można tabliczkę informującą o tym, co się w niej znajdowało. W jednej piramidzie mieściło się od 1 do 5 ciał.

Poznaj 6 najpopularniejszych polskich piramid

Choć trudno wierzyć, że w Polsce można znaleźć piramidę – i to nie jedną – jest to fakt. Niektóre z nich, są starsze nawet od tych egipskich, rozsławionych na całym świecie. Tajemnicze grobowce rozsiane są w różnych lokalizacjach, a każdy z nich ma swoją unikalną historię. Jakie tajemnice skrywają grobowce? Która piramida w Polsce jest najciekawsza?

Piramida w Rapie

Piramida znajduje się w miejscowości Rapa, tuż przy granicy z Rosją (obwód kaliningradzki) i jest grobowcem rodziny Farenheit. Jest jednym z bardziej niezwykłych obiektów, który można zobaczyć w północnej części Krainy Wielkich Jezior. Historia tego miejsca sięga pierwszej połowy XVIII wieku, kiedy Farenheitowie wykupili wieś niegdyś zwaną Angerapp i zbudowali w pobliżu pałac w Bejnunach.

Właściciele majątku byli ludźmi wykształconymi, którzy podróżowali po Europie i wierzyli głęboko w „życie po życiu”. W związku z tym zbudowali grobowiec na kształt egipskich piramid. W 1811 roku w grobowcu, jako pierwsza pochowana została 3-letnia córka, a następnie kilki członków rodu budowniczego piramidy Friedricha Heinricha.

Piramida w Rapie ma ok. 16 metrów wysokości i stoi na podstawie 10,4 m x 10,4 m. Podczas I i II wojny światowej grobowiec został zdewastowany i zaczął popadać w ruinę. W roku 2000 zadbano o spokój zmarłych i zabezpieczono wszystkie wejścia do grobowca. W 2018 roku piramida przeszła gruntowną renowację.

Więcej o Piramidzie w Rapie przeczytasz w naszym artykule: Piramida w Rapie – tajemnicza piramida na krańcu Polski

Mówi się, że Piramida w Rapie jest „miejscem mocy”. Radiesteci dowodzą, że miejsce grobowca nie zostało wybrane przypadkowo. Według badań jest to miejsce o „pozytywnym promieniowaniu”.

piramida na mazurach
Piramida w Rapie

Piramida Skrzyńskich w Zagórzanach

Nieopodal siedzimy Nadleśnictwa Gorlice w miejscowości Zagórzany, w bliskim sąsiedztwie parku i pałacu Skrzyńskich znajduje się ich rodzinny grobowiec. Przypomina on pomniejszoną kopię znanej, egipskiej piramidy Cheopsa. Nad 10-metrową, kamienną budowlą góruje potężny krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem. Nieliczne informacje na ten temat, sugerują jakoby krzyż miał zostać dobudowany do grobowca po II wojnie światowej, jednak przeczą temu zdjęcia z 1932 roku, które przedstawiają ową piramidę już z krzyżem – pochodzenie krzyża nie jest więc do końca jasne.

Aleksander Skrzyński był ministrem spraw zagranicznych i premierem rządu polskiego w latach 1922-26. Zmarł w 1931 roku w wyniku obrażeń jakich doznał w wypadku samochodowym.

W grobowcu pochowano sześć osób, a ostatniego pochówku dokonano tu w 1944 roku, kiedy to złożono do grobu trumnę Marii Sobańskiej. Legenda głosi, że hrabia Aleksander Skrzyński miał zapłacić elektrowni za to, by po jego śmierci, przez 100 lat w grobowcu świeciło się światło.

Piramida w Rożnowie

W powiecie kluczborskim, w miejscowości Rożnów, znajduje się unikalny grobowiec rodziny von Eben. Tę 9-metrową piramidę zbudowano w 1780 roku. Ebenowie byli właścicielami wsi do XIX wieku. Podążając za rozpowszechniającą się wówczas modą na starożytności egipskie Fryderyk von Eben und Brunnen, zbudował przy miejscowym kościele zachowany do dziś nietypowy grobowiec rodzinny. Projekt piramidy wykonał Carl Gotthard Langhans, architekt, autor wielu obiektów na Dolnym Śląsku i w Niemczech.

Jest to budowla wolnostojąca, o wysokości ok. 8,5 m i kształcie ściętego ostrosłupa, z ryzalitem mieszczącym wejście w ścianie południowej. Piramida jest murowana z kamienia i cegły.

Łącznie w grobowcu spoczęło 28 osób. Zmarłych członków rodu von Ebenów chowano w piramidzie od 1780 roku do 1830 roku. Wzniesiony grobowiec i jego specyficzna aura miała sprawić, że po śmieci ciała ulegną mumifikacji. Niestety w 1945 roku piramida została splądrowana, a zwłoki zbezczeszczone.

Piramidy kujawskie

Kujawskie piramidy nijak nie przypominają tych egipskich. Wzniesiono je na planie wydłużonego trójkąta, z wielkich i mniejszych głazów stanowiących obrys całości i usypanego pomiędzy nimi, wysokiego na 5 metrów kopca. Te olbrzymie grobowce charakteryzują się nie wysokością, a długością – w wielu przypadkach przekraczają długość 100 metrów. Przez ich nieoczywisty kształt i wielkość mówi się, że były przeznaczone dla olbrzymów lub zmarłych gigantów. W rzeczywistości piramidy były po prostu miejscem pochówku ludzi.

Kamienne budowle zaczęto wznosić od połowy IV do połowy III tysiąclecia przed Chrystusem, w epoce kamiennej. Te monumentalne budowle były wznoszone przez ludność rolniczą zamieszkującą tereny Kujaw, Pomorza, ziemi chełmińskiej i wschodniej Wielkopolski. Największe i najsłynniejsze polskie piramidy powstały w okolicach Izbicy Kujawskiej.

polskie piramidy
Piramidy kujawskie

W na terenach kujawskich miejscowości utworzono Parki Kulturowe, dzięki czemu piramidy są udostępnione szerokiej publiczności i dziś można je zwiedzać.

Piramida Łakińskiego w Łaziskach k. Wągrowca

Piramida Franciszka Łakińskiego została wzniesiona ok. 1845 roku na wzgórzu wśród sosen tuż przy drodze z Węgrowca do Gniezna. Piramida jest grobowcem Franciszka Łakińskiego, który był Rotmistrzem Wojsk Polskich. Zasłużył się on podczas wojen napoleońskich, za co został otrzymał Order Virtuti Militarii oraz został uhonorowany francuską Legią Honorową za walki narodowo-wyzwoleńcze.

Pomysłodawcą nietypowego grobowca był sam Łakiński. Piramida posiada czworoboczną podstawę, która została wykonana z kamieni. Ma ona ok. 10 metrów wysokości, a w dawnych czasach wejście do niej zdobił napis wykonany z kutych liter.

Po zakończeniu służby Łakiński osiedlił się w Węgrowcu i tam też zmarł. Pozostawił po sobie testament, w którym swój majątek podzielił i przekazał znaczące sumy szpitalom i biednym dzieciom. Co ciekawe, każdego roku pary, które zawierały związek małżeński w dniu jego imienin otrzymywało procent od 6 tysięcy talarów.

Grobisko ariańskie w Krynicy

Na wysokiej górze porośniętej lasem, pod wsią Krynica stoi zagadkowa budowla. Grobisko ariańskie w Krynicy to jeden z nielicznych i prawdopodobnie jeden z najstarszych w Polsce grobowców piramidalnych. Budowla znajduje się na tzw. Górze Ariańskiej ulokowanej mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Krasnymstawem, a Rejowcem.

Murowana piramida na planie kwadratu o boku 7,35 metra, ma łącznie około 20 metrów wysokości. Jest wykonana z kamienia uzupełnionego cegłą. Na trzech ścianach grobowca znajdują się otwory pełniące funkcję okien.

Prawdopodobnie piramida jest miejscem pochówku Pawła Orzechowskiego, który ze względu na fakt, że był arianinem, nie mógł zostać pochowany na cmentarzu katolickim. Zdecydował się więc na zbudowanie sobie oryginalnego grobowca znajdującego się w odosobnieniu. Być może w pobliżu Grobiska znajdował się niewielki ariański cmentarz.

Piramida w Międzybrodziu

W południowej części greckokatolickiego cmentarza przy cerkwi Świętej Trójcy w Międzybrodziu powstał w latach 30. XX w. okazały grobowiec w formie piramidy. Grobowiec jest miejscem pochówku rodu Kulczyckich i Dobrzańskich herbu Sas, oraz repliką piramidy Cheopsa w skali 1:50.

Wybór formy grobowca jako piramidy należy przypisać Jerzemu Kulczyckiemu, który odbył szereg podróży naukowych, w tym także do Egiptu, gdzie we wnętrzu piramidy Cheopsa w Gizie spędził podobno na samotnej kontemplacji najszczęśliwszą godzinę swojego życia. Został wykonany według projektu Iryny Dobriańskiej (siostrzenica Włodzimierza Kulczyckiego) z bloków piaskowca i ma 3 metry wysokości. Na płycie zamykającej dostęp do grobowca umieszczone są inskrypcje w językach polskim i ukraińskim, a nad płytą umieszczony jest krzyż maltański.

Włodzimierz Kulczycki żył w latach 1862-1936, był profesorem, a później rektorem Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. Jego syn – Jerzy Kulczycki – był historykiem sztuki oraz doktorem filozofii z dziedziny archeologii. Kolekcjonowali oni klimy i kobierce wschodnie, a część ich zbiorów znajduje się obecnie na Wawelu i w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem.