zamek w szymbarku

Zamek w Szymbarku — imponujące ruiny w urokliwej lokalizacji

Choć lata świetności zamku w Szymbarku już dawno przeminęły, to ta naruszona zębem czasu budowla wciąż budzi podziw i zachęca do wstąpienia w jej mury. Czternastowieczny zamek, który na przestrzeni wieków służył też jako rezydencja rodowa lub kwatera wojsk, od końca drugiej wojny światowej pozostaje w formie ruin, które przyciągają turystów do szymbarskiej wsi.

Gdzie jest zamek i jak się do niego dostać?

Zamek znajduje się w Szymbarku — wsi leżącej w województwie warmińsko-mazurskim. Zbudowano go na niewielkim wzniesieniu, w miejscu wcześniejszego grodu Pruskiego. Ruiny znaj­du­ją się na za­chod­nim krań­cu wsi, tuż nad brze­giem je­zio­ra Szym­bar­skie­go. Można tam bez problemu dojechać autem, które zaparkujemy nawet pod samym zamkiem. Koleją też da się dojechać — należy wtedy wysiąść na stacji w Ząbrowie i przejść około 20-minutową drogę wzdłuż aleją ze znakami szlaku rowerowego.

Urokliwa lokalizacja

Szymbark to mała, ale ładna wioska, której dużym atutem jest bogactwo i wszechobecność przyrody. Sam zamek znajduje się w pobliżu pięknego jeziora Szymbarskiego. Natomiast teren wokół ruin niegdyś stanowił park krajobrazowy, ale nieco zaniedbany po wojnie, dziś przypomina bardziej lasek, któremu nie odmawiamy jednak uroku.

ruiny zamku

Dzieje Zamku w Szymbarku

Historia, jaką dzielą Szymbark, zamek i rezydujący w nim ludzie, jest bogata ze względu na częste zmiany właścicieli budowli. Pierwotnie, powstając w latach 70. XIV wieku, miał służyć jak siedziba proboszcza kapituły pomezańskiej, będącego inicjatorem budowy. Choć cały kompleks pełnił raczej funkcje mieszkalne i reprezentacyjne niż obronne, to jednak w czasie wojny trzynastoletniej zamek stał się polem walk między stroną polską a Krzyżakami, w rezultacie czego niemal doszczętnie spłonął. W następnych latach odbudowano go i wzmocniono, ale w 1520 roku zamek i tak poddał się armii Stanisława Kostki, który został tamtejszym królewskim zarządcą.

Po sekularyzacji dawnego państwa krzyżackiego właścicielem zamku został Albrecht Hohenzollern, a następnie budowla przechodziła z rąk do rąk kolejnych biskupów. Po kilku przebudowach, w tym na styl renesansowy, ostatecznie w końcówce XVII wieku zakupił go Ernest Finck von Finckenstein, który początkowo zmienił styl zamku na barokowy, aby po czasie poddać go regotyzacji. Rodzina Finckensteinów zamieszkiwała rezydencję do 1945, kiedy to zajęły ją wojska Armii Czerwonej. Po zakończeniu wojny, radzieccy żołnierze spalili cały zamek i znajdujący się w nim dobytek. Niestety, w prawie niezmienionym od tamtego czasu stanie, zamek w Szymbarku, a dokładniej jego ruiny, możemy oglądać po dziś dzień.

Ruiny zamku Szymbark

Cmentarz Finckensteinów

W pobliżu szymbarskiego zamku, na wzgórzu obok drogi do Ząbrowa znajduje się mały cmentarz przedostatnich lokatorów rezydencji. Spoczywają na nim czterech w linii prostej Konradów Finck von Finckenstein oraz Gertruda i Agnes – matka i córka Finckensteinów. Cmentarz rodowy von Finckensteinów jest jednak porośnięty lasem i trudno się do niego dostać.

Zwiedzanie zamku, czy to możliwe?

Zwiedzanie zamku nie jest możliwe, ponieważ stanowi on ruinę. Jednak na stronie internetowej Zamku Szymbark można wirtualnie zwiedzić dziedziniec czy okolicę budowli i poznać jej dokładniejszą historię. Od czasów wojny było kilka planów zagospodarowania i odnowy zamku, ale jak na razie żaden z nich nie został wprowadzony w życie, a szkoda, bo Szymbark mógłby na tym dużo zyskać.

Do kogo właściwie należy zamek?

Jak wiadomo, na przestrzeni wieków właścicieli zamku było wielu, a także przez długi czas nie był on w niczyim posiadaniu. Aktualnym jednak właścicielem zamku w Szymbarku jest firma IBC Investment. Spółka, posiadająca ruiny od 2018 roku, ma w planach ich odbudowę i założenie kompleksu hotelowego.