laos praktyczne informacje

Laos - praktyczne informacje

Jeśli wybieracie się w najbliższym czasie do Laosu, zachęcamy do skorzystania z naszej ściągawki praktycznych informacji. Pod artykułem znajdziecie także linki do artykułów rozszerzających informacje o kraju.

Stolica: Wientian
Powierzchnia: 237 955 km²
Ludność: 7,1 mln
Język: laotański
Waluta: kip laotański (LAK)
Religia: buddyzm (66%), religie plemienne (30,7%), chrześcijaństwo (1,5%)
Wiza: wymagana
Szczepienia: zalecane

Ważne numery:

Nr kierunkowy: +856
Pogotowie ratunkowe: 195
Policja: 191
Straż pożarna: 190

Ogólne wymagania wjazdowe:

Polscy obywatele objęci są obowiązkiem wizowym. Turystyczną wizę można uzyskać podczas przekraczania granicy w większości lądowych przejść granicznych w Laosie lub jego międzynarodowych lotniskach. Dokumentem upoważniającym do wjazdu na teren Laosu jest paszport osobisty, który musi być ważny przez pół roku od daty wyjazdu i posiadać minimum dwie wolne strony.

Prawo jazdy:

W Laosie do prowadzenia pojazdów wymagane jest prawo jazdy międzynarodowe.

Czas lokalny w Laosie:

Laos znajduje się w innej strefie czasowej niż Polska, stąd różnica lokalnych czasów między tym państwem, a Polską wynosi 7 godzin. Państwo położone jest w strefie czasu UTC+7h.

Język urzędowy w Laosie:

Urzędowym językiem Laosu jest laotański. Można porozumieć się także w języku francuskim.

Napięcie i rodzaj gniazdka:

W Laosie korzysta się z różnych wtyczek: A, B, C, E, F, ale warto mieć ze sobą adapter, ponieważ nie wiadomo jaki kontakt będzie akurat w danym regionie.

Porady tranzytowe:

Regulacje celne, co do wwozu i wywozu towarów odbiegają od standardowych norm i określane są przez wewnętrzne prawo, a przed wyjazdem warto skontaktować się z dyplomatycznym przedstawicielem tego państwa.

Szczepienia:

Błonica, tężec, krztusiec – zalecane przy kontaktach z zakażoną osobą, raz na 10 lat
Wirusowe zapalenie wątroby typu A – zalecane
Wirusowe zapalenie wątroby typu B – zalecane
Dur brzuszny – zalecane
Wścieklizna – zalecane, jeśli istnieje ryzyko pogryzienia przez chore zwierzęta
Japońskie zapalenie mózgu – zalecane, jeśli w regionie występują komary zakażone wirusami

Podstawowe zwroty po laotańsku:

Dzień dobry/Cześć – Sabaajdi
Do widzenia – Lakon
Jak się masz? – Sabaajdi bou
Tak – Em
Nie – Boo
Dziękuję – Kop dziaj
Nie rozumiem – Book kao czai

Święta i dni wolne od pracy w 2021 roku:

1 stycznia – Nowy Rok
8 marca – Dzień Kobiet
22 marca – Dzień Partii Ludowej
1 maja – Święto Pracy
1 czerwca – Dzień Dziecka
2 grudnia – Święto Narodowe
18grudnia – Urodziny Buddy

Ambasada i Konsulat Polski w Laosie:

W Laosie nie ma polskiej placówki ambasady oraz wydziału konsularnego, więc udzielenie pomocy polskim obywatelom może być ograniczone. W ramach UE, podczas przebywania w kraju, w którym nie ma placówki rodzimego państwa, po pomoc należy zgłosić się do najbliższej placówki innego państwa członkowskiego UE.