Polski paszport na piątym miejscu najsilniejszych paszportów na świecie!

Serwis Passport Index zaktualizował i opublikował listę najsilniejszych paszportów na świecie w 2021 roku. Ocenianym w rankingu kryterium była moc dokumentu na podstawie liczby krajów, do których można wjechać bez posiadania wizy. Na pierwszym miejscu znalazł się paszport Niemiec, który umożliwia przekroczenie aż 134 granic.

Zwycięzcą rankingu przeprowadzonego przez serwis Passport Index został paszport Niemiec, który daje możliwość podróżowania bez wizy po 134 krajach. Na drugim miejscu znalazły się kraje takie jak: Szwecja, Finlandia i Hiszpania z wynikiem 133 krajów. Trzecie miejsce zajmują: Dania, Norwegia i Szwajcaria, a także jedyna spośród krajów spoza Europy – Nowa Zelandia, które umożliwiają podróżowanie bez wizy po 132 krajach. Jeszcze w październiku 2020 Nowa Zelandia umożliwiała bezwizowy wjazd do 129 krajów.

Ranking paszportów jest aktualizowany w czasie rzeczywistym, z uwagi na liczne zmiany, wprowadzane wizy oraz inne obostrzenia. Na wynik wpływają różne czynniki, takie jak np. wynik mobilności, wymagania wizowe, elektroniczne zezwolenie na podróż oraz światowy wynik otwartości.

Czołówka państw z najmocniejszymi paszportami

1. Niemcy (134 państwa bez wizy)

2. Szwecja (133), Finlandia (133), Hiszpania (133)

3. Dania (132), Norwegia (132), Szwajcaria (132), Nowa Zelandia (132)

4. Holandia (131), Francja (131)

5. Polska (130), Belgia (130), Litwa (130), Węgry (130), Japonia (130), Korea Południowa (130)

Polski paszport zajął bardzo wysoką pozycję w rankingu. Umożliwia wjazd do 130 państw bez konieczności posiadania wizy. Podróżowanie z polskim paszportem pozwala na odwiedzenie:

  • 94 krajów bez żadnej wizy
  • 36 krajów, gdzie po przylocie musimy otrzymać wizę tzw. „on arrival”

Dane oznaczają, że Polacy wciąż potrzebują wizy do 68 krajów na świecie.