Podróże w trakcie pandemii. Zaszczepieni zwolnieni z kwarantanny

Osoby, podróżujące do 17 stycznia, po przekroczeniu granicy UE, będą musieli odbyć obowiązkową 10-dniową kwarantannę. Zwolnione z tego obowiązku są osoby zaszczepione przeciwko wirusowi COVID-19.

W poniedziałek opublikowano najnowsze rozporządzenie, które dotyczy wstrzymania wszelkiego pasażerskiego transportu publicznego z przekroczeniem granicy kraju.

Do dnia 17 stycznia, osoba przekraczająca granicę w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski, będzie zmuszona poinformować Straż Graniczną o adresie pod którym odbywać będzie obowiązkową kwarantannę. Ta ma potrwać 10 dni, licząc od następnego dnia od przekroczenia granicy.

Kwarantanna w Polsce – kogo nie obowiązuje?

Dziesięciodniowej kwarantanny nie muszą odbywać osoby, które przekraczają granice w ramach wykonywania czynności zawodowych. Mowa tu o:

  • załodze statków powietrznych;
  • rybakach;
  • marynarzach;
  • kierowcach samochodów dostawczych;
  • przewoźnikach.

Z kwarantanny zwolnieni są również członkowie misji dyplomatycznych i żołnierze. Dodatkowym wyjątkiem są osoby, które zaszczepiły się przeciw wirusowi COVID-19 i posiadają na to właściwe zaświadczenie.