Kolejny odcinek Via Baltica został udostępniony dla kierowców

Via Baltica jest coraz dłuższa! Od 9 sierpnia udostępniono kierowcom kolejny fragment nowej dwujezdniowej drogi ekspresowej S61, która ma połączyć kraje bałtyckie z Europą Zachodnią i Południową. Trasa wydłużyła się w Polsce o niemal 35 km! Sprawdź szczegóły!

Nowy fragment Via Baltica

Via Baltica to międzynarodowa droga „korytarz transportowy” łączący zachód i południe Europy z krajami leżącymi nad Bałtykiem.

Dużą część międzynarodowej drogi stanowią polskie trasy ekspresowe S8 oraz S61. Od 9 sierpnia kierowcy mogą cieszyć się kolejnym odcinkiem, który na terenie kraju stanowi 44 km wraz z wcześniej oddanymi odcinkami, które łączą się z trasą ekspresową S61.

„Oddawane do ruchu odcinki wraz z ukończoną w ubiegłym roku drugą jezdnią obwodnicy Szczuczyna oraz fragmentem obwodnicy Stawisk tworzą około 44-kilometrowy, ciągły fragment S61” – tłumaczy Tomasz Żuchowski kierujący GDDKiA.

Trasa ekspresowa Via Baltica

Nowy fragment ma niemal 35 kilometrów dwujezdniowej trasy ekspresowej S61 od węzła Kolno do obwodnicy Szczuczyna udostępniono mieszkańcom Podlasia.

Nowa droga międzynarodowa to ogromna inwestycja. Do jej budowy wykorzystuje się nawierzchnię betonową, która jest przystosowana do najcięższego ruchu (dopuszczalna nacisk to 11,5 t na oś).

Wiele osób ciekawi, kiedy cała trasa Via Baltica zostanie oddana do użytku. Niestety termin nie jest do końca określony, a po wybudowanych do tej pory fragmentach można spodziewać się jeszcze kilku lat oczekiwania… Planowo trasa ma mieć 311 km, natomiast do tej pory wybudowano dopiero połowę…